Bildirt Api sayesinde istediğiniz yazılım dili üzerinden Bildirt Api aracılığı ile işlemleri yapabilirsiniz. Bildirt Api POST sistemini kullanır. POST ile bir istek gönderdiğiniz zaman mutlaka sunucuya Content-Type ve Authorization bilgisini göndermeniz gerekir.


 'Content-Type: application/json; charset=utf-8',
 'Authorization: Basic NGEwMGZmMjItY2NkNy0xMWUzLTk5ZDUtMDAwYzI5NDBlNjJj'

Bütün API istekleri alttaki api bağlantı adresine yapılır

https://api.bildirt.com/api.js

Api isteği yaparken mutlaka header belirtmeniz ve header bilgisi içinde Content Type Json olarak ayarlamanız ve Authorization kısmını ise Basic olarak belirtip bu kısıma RestApiKey girmeniz gerekiyor. RestApiKey'inize panelinizin Uygulama kısmına girerek ayarlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

PHP kullanarak örnek bağlantı kurulumu


   $data = array(
      'apikey' => $apiKey,
			'process' => 'newpush',
			'content' => $content,
		
    );
    $data = json_encode($data);

    $curl = curl_init();
    curl_setopt_array($curl, array(
      CURLOPT_URL => 'https://api.bildirt.com/api.js',
      CURLOPT_RETURNTRANSFER => TRUE,
      CURLOPT_HEADER => FALSE,
      CURLOPT_POST => TRUE,
      CURLOPT_POSTFIELDS => $data,
      CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => 0,
      CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => 0,
      CURLOPT_HTTPHEADER => array(
        'Content-Type: application/json; charset=utf-8',
        'Authorization: Basic '.$restApiKey
      ),
    ));
    $response = curl_exec($curl);
    curl_close($curl);
Api key ve RestApiKey bilgilerinizi panelden oluşturduktan sonra yeni bildirim gönderebilirsiniz. Yeni bildirim gönderirken process değişkeni newpush olarak belirtmeniz gerekiyor. Alt kısımda yeni bildirim gönderirken kullanabileceğiniz parametreler yer alıyor.

Gerekli Parametreler

Parametre Type Description Required
processstringYeni bildirim gönderirken 'newpush' olarak girmelisinizZorunlu
apikeystringUygulama ayarlarında yer alan apikey kodunuzZorunlu
RestapikeystringUygulama ayarlarında yer alan RestApikey kodunuzZorunlu
titlestringBildirim Başlığı (En fazla 120 karakter olmalı)Zorunlu
bodystringBildirim Açıklaması (En fazla 120 karakter olmalı)Zorunlu
urlurlTıklanınca açılacak site adresi (https:// şeklinde olmalı)Zorunlu
imageurlBildirimde görünecek olan resim adresiİsteğe Bağlı
timedate2019-12-30 12:54 (Y-m-d H:i) şeklinde girilmeli. Eğer bildirim zamanlanacaksa buraya bildirimin atılacağı saat ve tarih gönderilmeli.Zorunlu
intimestringBildirim zamanlanacak ise bu değeri '1' olarak gönderebilirsiniz.İsteğe Bağlı
teststring1 gönderilirse test kullanıcılarına gönderilir (default 0)İsteğe Bağlı

Yeni bildirim gönderdiğiniz zaman size yanıt olarak eğer hata var ise 'error' şeklinde hata döner. Eğer hata yok ve mesaj gönderme başarılı olur ise size 'push_id' değişkeni ile gönderdiğiniz mesajın anahtar kodu döner. Gönderilen 'push_id' anahtarını kaydederek ilgili mesajın detaylarına ve tıklanma sayıları gibi bilgilere bu anahtar yardımı ile ulaşabilirsiniz.

Örnek Yeni Bildirim Gönderimi (PHP)


$restApiKey ='Panelden alınan restApiKey kodu';
$ApiKey ='Panelden alınan uygulamanın ApiKey kodu';
    $content = array(
      'title' => 'Bildirim Başlığı',
      'body' => 'Bildirim Açıklaması',
      'url' => 'https://example.com/example.html',
      'icon' => 'https://example.com/icon.png',
      'image' => 'https://example.com/image.jpg',
      'time' => '2019-12-30 16:55', //default şimdiki zaman
      'intime' => '1', //Boş veya '1' girilmeli.1 girilirse zamanlar
      'test' => '0' //Test kullanıcılarına gönderilecekse 1
    );

    $data = array(
      'apikey' => $ApiKey,
			'process' => 'newpush', //yeni bildirimi belirtiyor(Gerekli)
			'content' => $content, //yukarıda belirtilen parametreleri çekmiş oluyoruz
		
    );
    $data = json_encode($data); //değişkenleri JSON Formatına dönüştürme

    $curl = curl_init();
    curl_setopt_array($curl, array(
      CURLOPT_URL => 'https://api.bildirt.com/api.js',
      CURLOPT_RETURNTRANSFER => TRUE,
      CURLOPT_HEADER => FALSE,
      CURLOPT_POST => TRUE,
      CURLOPT_POSTFIELDS => $data,
      CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => 0,
      CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => 0,
      CURLOPT_HTTPHEADER => array(
        'Content-Type: application/json; charset=utf-8',
        'Authorization: Basic '.$restApiKey
      ),
    ));
    $response = curl_exec($curl);
    curl_close($curl);

Size geri dönüş olarak alttaki parametreler JSON formatında dönecektir.

Geri Dönecek olan parametreler

Parametre Açıklama
push_idGönderilen Bildirimin ID Kodu
errorGirilen bilgiler doğru değilse hata mesajı döner

 

Gönderdiğiniz bildirimin detaylarını push_id anahtarı sayesinde öğrenebilirsiniz. Bu anahtar yeni bildirim gönderdikten sonra size iletilir. Bildirim detayları içerisinde Toplam Giden Sayısı , Toplam İletilen Sayısı , Toplam Tıklama gibi bilgiler yer alır. Aşağıda yer verdiğimiz PHP örneğini kullanarak bildirim detaylarını sorgulaya bilirsiniz.

Gerekli Parametreler

ParametreTypeDescriptionRequired
processstringBildirim detayı için 'push_detail' olarak girmelisinizZorunlu
apikeystringUygulama ayarlarında yer alan apikey kodunuzZorunlu
RestApikeystringUygulama ayarlarında yer alan RestApikey kodunuzZorunlu
push_idstringBildirim gönderdikten sonra gelen push_idZorunlu

Örnek Bildirim Detayı Öğrenme (PHP)


$restApiKey ='Panelden alınan restApiKey kodu';
$ApiKey ='Panelden alınan uygulamanın ApiKey kodu';
$push_id ='Bildirim gönderdikten sonra gelen push_id';
    $data = array(
      'apikey' => $ApiKey,
			'process' => 'push_detail', 
			'push_id' => $push_id
		
    );
    $data = json_encode($data); //değişkenleri JSON Formatına dönüştürme
    $curl = curl_init();
    curl_setopt_array($curl, array(
      CURLOPT_URL => 'https://api.bildirt.com/api.js',
      CURLOPT_RETURNTRANSFER => TRUE,
      CURLOPT_HEADER => FALSE,
      CURLOPT_POST => TRUE,
      CURLOPT_POSTFIELDS => $data,
      CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => 0,
      CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => 0,
      CURLOPT_HTTPHEADER => array(
        'Content-Type: application/json; charset=utf-8',
        'Authorization: Basic '.$restApiKey
      ),
    ));
    $response = curl_exec($curl);
    curl_close($curl);

Size geri dönüş olarak alttaki parametreler JSON formatında dönecektir.

Geri Dönecek olan parametreler

Parametre Açıklama
total_devicesBildirimin gönderildiği toplam cihaz sayısı
sent_devicesBildirimin iletildiği cihaz sayısı
clickBildirimin tıklanma sayısı
titleBildirim Başlığı
bodyBildirim için girilen açıklaması
urlBildirim tıklama linki
errorGirilen bilgiler doğru değilse hata mesajı döner

Uygulama API Bölümü

Bu bölümde uygulamalarınızla alakali istatistik bilgilere ulşamanızı sağlayacak API örnekleri verilmektedir. Uygulamalara ait kullanıcı sayılarına , mobil ve masaüstü verilerine ayrıca uygulamanızın gün gün toplam kullanıcı sayılarına ulaşabilirsiniz. Yine diğer sorgulardaki gibi RestApikey ve ApiKey anahtarlarına ihtiyacınız olacak. Bu anahtarları panelinizin uygulama detayına girerek ayarlar kısmından alabilirsiniz.

Gerekli Parametreler

ParametreTypeDescriptionRequired
processstringUygulama detayı için 'app_detail' olarak girmelisinizZorunlu
apikeystringUygulama ayarlarında yer alan apikey kodunuzZorunlu
RestApikeystringUygulama ayarlarında yer alan RestApikey kodunuzZorunlu

Örnek Uygulama Detayı Öğrenme (PHP)


$restApiKey ='Panelden alınan restApiKey kodu';
$ApiKey ='Panelden alınan uygulamanın ApiKey kodu';
$push_id ='Bildirim gönderdikten sonra gelen push_id';
    $data = array(
      'apikey' => $ApiKey, //hangi uygulamanın detayı çekilecek ise onun apikey kodu
			'process' => 'app_detail'
    );
    $data = json_encode($data); //değişkenleri JSON Formatına dönüştürme
    $curl = curl_init();
    curl_setopt_array($curl, array(
      CURLOPT_URL => 'https://api.bildirt.com/api.js',
      CURLOPT_RETURNTRANSFER => TRUE,
      CURLOPT_HEADER => FALSE,
      CURLOPT_POST => TRUE,
      CURLOPT_POSTFIELDS => $data,
      CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => 0,
      CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => 0,
      CURLOPT_HTTPHEADER => array(
        'Content-Type: application/json; charset=utf-8',
        'Authorization: Basic '.$restApiKey
      ),
    ));
    $response = curl_exec($curl);
    curl_close($curl);

Size geri dönüş olarak alttaki parametreler JSON formatında dönecektir.

Geri Dönecek olan parametreler

Parametre Açıklama
app_nameUygulama Adı
app_iconUygulamanın İcon Adresi
total_devicesToplam Kullanıcı Sayısı
active_devicesAktif Kullanıcı Sayısı
mobileToplam Mobil Kullanıcıları
tabletToplam Tablet Kullanıcıları
desktopToplam Bilgisayar Kullanıcıları
total_days90 Günlük Toplam Kullanıcı Sayısı
active_days90 Günlük Etkin Kullanıcı Sayısı
errorGirilen bilgiler doğru değilse hata mesajı döner